• Σχετικές ετικέτες:

Η ετικέτα <address> περιέχει πληροφορίες για τα στοιχεία επαφής και τη διεύθυνση του συγγραφέα μιας ιστοσελίδας ή ενός άρθρου της.

Περισσότερα

Αν το στοιχείο <address> περιέχεται σε ένα στοιχείο <article>, τότε θεωρείται ότι τα περιεχόμενά του αφορούν το συγγραφέα του συγκεκριμένου άρθρου.

Αν το παραπάνω δεν ισχύει και το στοιχείο <address> περιέχεται μόνο στο στοιχείο <body>, τότε θεωρείται ότι τα περιεχόμενά του αφορούν το συγγραφέα όλης της ιστοσελίδας.

Το κείμενο που περιέχει το στοιχείο <address> εμφανίζεται στους περισσότερους περιηγητές με πλάγια γράμματα, εκτός και αν ορίσουμε διαφορετικά μέσω κανόνων CSS.

Η ετικέτα <address> δεν πρέπει:

  • να χρησιμοποιείται σε οποιαδήποτε διεύθυνση υπάρχει σε μια ιστοσελίδα, παρά μόνο στα στοιχεία του συγγραφέα ή του ιδιοκτήτη της. Για άλλες διευθύνσεις χρησιμοποιείται η ετικέτα <p>.
  • να περιέχει άσχετες πληροφορίες όπως πχ την ημερομηνία συγγραφής ενός άρθρου.

Η ετικέτα <address> δε μπορεί να περιέχει:

  • άλλη ετικέτα <address>
  • ετικέτες επικεφαλίδας (<hgroup>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>)
  • ετικέτες τομέων (<article>, <aside>, <section>, <nav>)
  • ετικέτες κεφαλίδας/υποσέλιδου (<header>, <footer>)

Η ετικέτα <a> κατά κανόνα χρησιμοποιείται μέσα σε ένα στοιχείο <footer>

Υποστήριξη από περιηγητές

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Κοινα χαρακτηριστικά

Τα κοινά χαρακτηριστικά της HTML μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ετικέτα <address>.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή
accesskey

Η συντόμευση του πληκτρολογίου που ενεργοποιεί το στοιχείο.

class

Μία ή περισσότερες κλάσεις στις οποίες ανήκει το στοιχείο.

contenteditable

Καθορίζει αν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να τροποποηθεί από το χρήστη.

contextmenu

Το μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ στο στοιχείο.

data-*

Χαρακτηριστικό γενικής χρήσης που περιέχει δεδομένα σχετικά με το στοιχείο όπου περιλαμβάνεται.

dir

Η κατεύθυνση (δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη) του κειμένου που περιέχεται στο στοιχείο.

draggable

Καθορίζει αν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να μετακινηθεί με το ποντίκι.

dropzone

Καθορίζει τι θα συμβεί εάν κάποιο αντικείμενο μετακινηθεί με το ποντίκι πάνω στο στοιχείο.

hidden

Κάνει το στοιχείο μη ορατό.

id

Το αναγνωριστικό (όνομα) του στοιχείου.

lang

Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το περιεχόμενο του στοιχείου.

spellcheck

Καθορίζει εάν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να δεχτεί ορθογραφικό έλεγχο ή όχι.

style

Περιέχει κανόνες μορφοποίησης του στοιχείου, γραμμένους σε γλώσσα CSS.

tabindex

Η σειρά του στοιχείου καθώς ο χρήστης μετακινείται με τη χρήση του πλήκτρου Tab.

title

Ο τίτλος του στοιχείου.

translate

Καθορίζει εάν το περιεχόμενο του στοιχείου θα συμπεριληφθεί στη μετάφραση, εάν ο χρήστης μεταφράσει τη σελίδα.

Χαρακτηριστικά γεγονότων

Τα χαρακτηριστικά γεγονότων της HTML μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ετικέτα <address>.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή