Η συντόμευση του πληκτρολογίου που ενεργοποιεί το στοιχείο.