• Δε χρειάζεται ετικέτα τέλους
  • Σχετικές ετικέτες:

Η δήλωση <!DOCTYPE> στην πραγματικότητα δεν είναι ετικέτα. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει την έκδοση στην οποία είναι γραμμένο το έγγραφο HTML.

Περισσότερα

Στην HTML5, χρησιμοποιείται μόνο η εξής μορφή, ακριβώς για να δηλώσει ότι η σελίδα είναι γραμμένη σε HTML5 και όχι σε κάποια παλιότερη έκδοση:

<!DOCTYPE html>

H δήλωση αυτή πρέπει να τοποθετείται στην αρχή του εγγράφου, πριν από οτιδήποτε άλλο, ακριβώς πριν από την ετικέτα <html>.

Αν παραλείψετε τη δήλωση <!DOCTYPE>, ο περιηγητής θα εμφανίσει τη σελίδα. Παρ' όλα αυτά μην την παραλείπετε, καθώς τον βοηθάει να απεικονίσει το έγγραφο με τη μορφή που σκοπεύατε όταν το φτιάξατε.

Όλα τα έγγραφα HTML έχουν την παρακάτω φόρμα:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
...
</head>
<body>
...
</body>
</html>

Παλιότεροι τύποι

Σε παλιότερες εκδόσεις της HTML έχουν χρησιμοποιηθεί οι παρακάτω δηλώσεις <!DOCTYPE>:

HTML 4.01 Strict

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML 4.01 Transitional

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

HTML 4.01 Frameset

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">

XHTML 1.0 Strict

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">

XHTML 1.0 Transitional

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

XHTML 1.0 Frameset

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">

XHTML 1.1

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

XHTML Basic 1.1

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic11.dtd">

XHTML Basic 1.0

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML Basic 1.0//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml-basic/xhtml-basic10.dtd">

HTML 3.2

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN">

HTML 2.0

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">

Υποστήριξη από περιηγητές

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Χαρακτηριστικά της ετικέτας <!DOCTYPE>

Χαρακτηριστικό Περιγραφή
Υπό κατασκευή

Σύντομα θα είμαστε κοντά σας με:

  • εγχειρίδια HTML5, CSS3 και JavaScript
  • μαθήματα για τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ιστοσελίδων
  • χρήσιμο υλικό για τους προγραμματιστές του ιστού

Μέχρι τότε, μπορείτε να παίξετε με την HTML και τη CSS στην παιδική χαρά!