• Σχετικές ετικέτες:

Η ετικέτα <a> εισάγει ένα σύνδεσμο που οδηγεί σε μια άλλη σελίδα ή σε ένα άλλο σημείο στην ίδια σελίδα.

Περισσότερα

Εάν δεν ορίσουμε κάτι διαφορετικό μέσω CSS, οι σύνδεσμοι εμφανίζονται με τον παρακάτω τρόπο σε όλους τους περιηγητές:

  • Όλοι οι σύνδεσμοι είναι υπογραμμισμένοι
  • Οι σύνδεσμοι που δεν έχουμε επισκεφθεί είναι μπλε
  • Οι σύνδεσμοι που δεν έχουμε επισκεφθεί είναι μωβ
  • Ο ενεργός σύνδεσμος (όταν κάνουμε κλικ πάνω του) είναι κόκκινος

Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της ετικέτας <a> είναι το href επειδή καθορίζει την τοποθεσία όπου θα μεταφερθούμε κάνοντας κλικ πάνω της.

Τα χαρακτηριστικά download, hreflang, media, rel, target, και type προϋποθέτουν την ύπαρξη του χαρακτηριστικού href.

Οι σύνδεσμοι ανοίγουν στο ίδιο παράθυρο όπου βρίσκεται η σελίδα, εκτός και αν ορίσουμε διαφορετικά μέσω του χαρακτηριστικού target.

Η ετικέτα <a> δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα σε άλλη ετικέτα <a> ή σε ετικέτα <button>.

Υποστήριξη από περιηγητές

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι

Χαρακτηριστικά της ετικέτας <a>

Χαρακτηριστικό Περιγραφή
href

Κοινα χαρακτηριστικά

Τα κοινά χαρακτηριστικά της HTML μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ετικέτα <a>.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή
accesskey

Η συντόμευση του πληκτρολογίου που ενεργοποιεί το στοιχείο.

class

Μία ή περισσότερες κλάσεις στις οποίες ανήκει το στοιχείο.

contenteditable

Καθορίζει αν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να τροποποηθεί από το χρήστη.

contextmenu

Το μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ στο στοιχείο.

data-*

Χαρακτηριστικό γενικής χρήσης που περιέχει δεδομένα σχετικά με το στοιχείο όπου περιλαμβάνεται.

dir

Η κατεύθυνση (δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη) του κειμένου που περιέχεται στο στοιχείο.

draggable

Καθορίζει αν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να μετακινηθεί με το ποντίκι.

dropzone

Καθορίζει τι θα συμβεί εάν κάποιο αντικείμενο μετακινηθεί με το ποντίκι πάνω στο στοιχείο.

hidden

Κάνει το στοιχείο μη ορατό.

id

Το αναγνωριστικό (όνομα) του στοιχείου.

lang

Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το περιεχόμενο του στοιχείου.

spellcheck

Καθορίζει εάν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να δεχτεί ορθογραφικό έλεγχο ή όχι.

style

Περιέχει κανόνες μορφοποίησης του στοιχείου, γραμμένους σε γλώσσα CSS.

tabindex

Η σειρά του στοιχείου καθώς ο χρήστης μετακινείται με τη χρήση του πλήκτρου Tab.

title

Ο τίτλος του στοιχείου.

translate

Καθορίζει εάν το περιεχόμενο του στοιχείου θα συμπεριληφθεί στη μετάφραση, εάν ο χρήστης μεταφράσει τη σελίδα.

Χαρακτηριστικά γεγονότων

Τα χαρακτηριστικά γεγονότων της HTML μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ετικέτα <a>.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή