Η κατεύθυνση (δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη) του κειμένου που περιέχεται στο στοιχείο.