Καθορίζει αν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να μετακινηθεί με το ποντίκι.