Περιέχει κανόνες μορφοποίησης του στοιχείου, γραμμένους σε γλώσσα CSS.