Η σειρά του στοιχείου καθώς ο χρήστης μετακινείται με τη χρήση του πλήκτρου Tab.