Το μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ στο στοιχείο.