Η συντόμευση του πληκτρολογίου που ενεργοποιεί το στοιχείο.

Μία ή περισσότερες κλάσεις στις οποίες ανήκει το στοιχείο.

Καθορίζει αν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να τροποποηθεί από το χρήστη.

Το μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ στο στοιχείο.

Χαρακτηριστικό γενικής χρήσης που περιέχει δεδομένα σχετικά με το στοιχείο όπου περιλαμβάνεται.

Η κατεύθυνση (δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη) του κειμένου που περιέχεται στο στοιχείο.

Καθορίζει αν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να μετακινηθεί με το ποντίκι.

Καθορίζει τι θα συμβεί εάν κάποιο αντικείμενο μετακινηθεί με το ποντίκι πάνω στο στοιχείο.

Κάνει το στοιχείο μη ορατό.

Το αναγνωριστικό (όνομα) του στοιχείου.

Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το περιεχόμενο του στοιχείου.

Καθορίζει εάν το περιεχόμενο του στοιχείου μπορεί να δεχτεί ορθογραφικό έλεγχο ή όχι.

Περιέχει κανόνες μορφοποίησης του στοιχείου, γραμμένους σε γλώσσα CSS.

Η σειρά του στοιχείου καθώς ο χρήστης μετακινείται με τη χρήση του πλήκτρου Tab.

Ο τίτλος του στοιχείου.

Καθορίζει εάν το περιεχόμενο του στοιχείου θα συμπεριληφθεί στη μετάφραση, εάν ο χρήστης μεταφράσει τη σελίδα.