Η τοποθέτηση της εικόνας στον περιβάλλοντα χώρο.

Ο τίτλος που εμφανίζεται αντί της εικόνας, αν χρειαστεί.

Το πάχος του πλαισίου της εικόνας.

Καθορίζει τον τρόπο που θα ζητηθεί η εικόνα για μια ετικέτα <img> από άλλο ιστότοπο, για να χρησιμοποιηθεί σε μια ετικέτα <canvas>.

Το ύψος της εικόνας.

Η οριζότια απόσταση της εικόνας από άλλα αντικείμενα.

Δηλώνει ότι η εικόνα αντιδρά σαν χάρτης και οι συντεταγμένες ενός κλικ στέλνονται στον server.

Η διεύθυνση URL ενός εγγράφου με την περιγραφή της εικόνας.

Το όνομα της εικόνας.

Η διεύθυνση URL της εικόνας.

Λίστα με διευθύνσεις URL εναλλακτικών εικόνων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον περιηγητή.

Δηλώνει ότι η εικόνα αντιδρά σαν χάρτης και οι συντεταγμένες ενός κλικ στέλνονται σε μια ετικέτα <map>.

Η κάθετη απόσταση της εικόνας από άλλα αντικείμενα.

Το πλάτος της εικόνας.