Καθορίζει τον τρόπο που θα ζητηθεί η εικόνα για μια ετικέτα <img> από άλλο ιστότοπο, για να χρησιμοποιηθεί σε μια ετικέτα <canvas>.