Η οριζότια απόσταση της εικόνας από άλλα αντικείμενα.