Η κάθετη απόσταση της εικόνας από άλλα αντικείμενα.