Το χρώμα του κειμένου που περικλείει η ετικέτα <font>.

Η γραμματοσειρά του κειμένου που περικλείει η ετικέτα <font>.

Το μέγεθος του κειμένου που περικλείει η ετικέτα <font>.