Η γραμματοσειρά του κειμένου που περικλείει η ετικέτα <font>.