Το μέγεθος του κειμένου που περικλείει η ετικέτα <font>.